Eda DURUKAN AÇIKALIN / Uzman Klinik Psikolog / Kurucu
edadurukan@empatikapsikoloji.com

2007 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olmuştur. 2011 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde lisans eğitimini, 2013 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Yüksek lisans tez çalışmasını annenin yeterlik algısını etkileyen anneye dair özellikler ve çocuklarının mizacı arasındaki ilişki üzerine yapmıştır. 2016-2017 yıllarında Maltepe Üniversitesi’nde Gelişim Psikolojisi alanında doktora derslerini tamamlamıştır.

Psikoloji lisans eğitimi sırasında, özel bir anaokulunda 3-6 yaş arası çocukları gözlemlemiş ve değerlendirme raporları yazmış, anne ve babalar için düzenlenen seminerlerde yer almıştır. Özel bir danışmanlık merkezinde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, duygusal ve davranışsal sorunları olan çocuklarla çalışmış ve ev eğitimlerine gitmiştir. İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yataklı servislerinde gözlem yapmış, eğitim almıştır.

Klinik Psikoloji yüksek lisans öğrenimi kapsamında 8 ay boyunca özel bir hastanede staj yapmıştır. Hastanenin yataklı servis ve polikliniğinde çocuk-ergen-yetişkin danışanlarla süpervizyon eşliğinde bireysel psikoterapi seanslarının yanı sıra grup terapisi seanslarını da yürütmüştür. Travmatik stres bozukluğu, çocuk merkezli oyun terapisi, grup formatında deneyimleyerek kuramsal teorisi ile birlikte kum terapisi eğitimi almıştır. İstanbul Tavistock Modeli Bebek Gözlem Grubu’nda İngiltere Tavistock Kliniği uzmanlarının süpervizyonu altında 1 yıl bebek gözlemi yapmıştır. Virginia Satir Dönüşümsel Sistemik Çift-Aile Terapisi Eğitim Programını tamamlamış ayrıca M.E.B onaylı aile danışmanlığı eğitimi de almıştır.

Uyguladığı testler; Denver II Gelişimsel Tarama Testi, Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi I&II, Beier Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durumu Ölçekleri, Rorschach Testi-Bütünleyici Sistem, Çocuklar İçin Algı Testi (CAT), Tematik Algı Testi (TAT), Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği (WISC-R), Luisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Gessel Gelişim Figürleri Testi’dir.

Empatika Psikoloji’de, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği-hiperaktivite ve gelişimsel geriliği olan çocuklarla psikolojik değerlendirme, bireysel terapi seansları ve duygusal-davranışsal sorunlar için oyun terapisi seansları yürütmektedir. Ayrıca gençlerin sosyal-duygusal-davranışsal sorunları, uyum problemleri, sınav kaygısı ve okul sorunlarının yanı sıra performanslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar da yapmaktadır. Yetişkinlerle ise travma, kayıp ve yas süreci, depresyon, ilişki problemleri, duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, öfke kontrolü ve yönetimi, stres durumlarıyla baş etme gibi konularda çalışmaktadır. Terapi seanslarının dışında anne-babalara danışmanlık da sunmaktadır.

Klinik çalışmalarında, çocuklar ve ergenler için bilişsel-davranışçı tekniklerden yararlanmakta ve çözüm odaklı yaklaşımla ilerlemektedir. Ayrıca küçük çocuklarla çocuk merkezli oyun terapisi yöntemini kullanmaktadır. Yetişkinlerle ise, psikodinamik yönelimli psikoterapi tekniğiyle çalışmakta ve danışanın ihtiyacına göre bilişsel-davranışçı tekniklerden yardım almaktadır. Büyük çocuklar, ergenler ve yetişkinlerle olan seanslarında kum terapisi tekniğinden de faydalanmaktadır.

Psikolojiyedair.com‘un yazarıdır.
Türk Psikologlar Derneği ve Çift ve Aile Terapileri Derneği üyesidir.

Scroll to Top